Thống kê nhanh Vĩnh Long cập nhật các con số chính xác, chi tiết