Thống kê nhanh Đồng Tháp cập nhật các con số chính xác, chi tiết