Thống kê nhanh Cần Thơ cập nhật các con số chính xác, chi tiết