Bắt sớ đầu đuôi miền Trung nâng cao chiến thắng

Thứ 6
12/07/2024
Gia Lai
G8: 67 - ĐB: 89
Ninh Thuận
G8: 73 - ĐB: 25
Thứ 5
11/07/2024
Bình Định
G8: 03 - ĐB: 55
Quảng Trị
G8: 92 - ĐB: 11
Quảng Bình
G8: 97 - ĐB: 14
Thứ 4
10/07/2024
Đà Nẵng
G8: 87 - ĐB: 82
Khánh Hòa
G8: 26 - ĐB: 46
Thứ 3
09/07/2024
Đắk Lắk
G8: 09 - ĐB: 40
Quảng Nam
G8: 80 - ĐB: 63
Thứ 2
08/07/2024
Phú Yên
G8: 35 - ĐB: 08
Thừa Thiên Huế
G8: 11 - ĐB: 65
Chủ nhật
07/07/2024
Kon Tum
G8: 57 - ĐB: 29
Khánh Hòa
G8: 36 - ĐB: 89
Thừa Thiên Huế
G8: 65 - ĐB: 88
Thứ 7
06/07/2024
Đà Nẵng
G8: 37 - ĐB: 16
Quảng Ngãi
G8: 05 - ĐB: 28
Đắk Nông
G8: 88 - ĐB: 48
Thứ 6
05/07/2024
Gia Lai
G8: 73 - ĐB: 94
Ninh Thuận
G8: 32 - ĐB: 07
Thứ 5
04/07/2024
Bình Định
G8: 62 - ĐB: 19
Quảng Trị
G8: 03 - ĐB: 90
Quảng Bình
G8: 50 - ĐB: 02
Thứ 4
03/07/2024
Đà Nẵng
G8: 94 - ĐB: 39
Khánh Hòa
G8: 21 - ĐB: 96
Thứ 3
02/07/2024
Đắk Lắk
G8: 53 - ĐB: 87
Quảng Nam
G8: 19 - ĐB: 46
Thứ 2
01/07/2024
Phú Yên
G8: 03 - ĐB: 91
Thừa Thiên Huế
G8: 19 - ĐB: 23
Chủ nhật
30/06/2024
Kon Tum
G8: 44 - ĐB: 46
Khánh Hòa
G8: 37 - ĐB: 68
Thừa Thiên Huế
G8: 49 - ĐB: 01
Thứ 7
29/06/2024
Đà Nẵng
G8: 54 - ĐB: 66
Quảng Ngãi
G8: 55 - ĐB: 91
Đắk Nông
G8: 09 - ĐB: 94
Thứ 6
28/06/2024
Gia Lai
G8: 51 - ĐB: 75
Ninh Thuận
G8: 99 - ĐB: 87
Thứ 5
27/06/2024
Bình Định
G8: 05 - ĐB: 13
Quảng Trị
G8: 82 - ĐB: 17
Quảng Bình
G8: 29 - ĐB: 89
Thứ 4
26/06/2024
Đà Nẵng
G8: 82 - ĐB: 00
Khánh Hòa
G8: 25 - ĐB: 06
Thứ 3
25/06/2024
Đắk Lắk
G8: 42 - ĐB: 87
Quảng Nam
G8: 65 - ĐB: 14
Thứ 2
24/06/2024
Phú Yên
G8: 80 - ĐB: 79
Thừa Thiên Huế
G8: 04 - ĐB: 94
Chủ nhật
23/06/2024
Kon Tum
G8: 16 - ĐB: 71
Khánh Hòa
G8: 48 - ĐB: 15
Thừa Thiên Huế
G8: 97 - ĐB: 65
Thứ 7
22/06/2024
Đà Nẵng
G8: 18 - ĐB: 79
Quảng Ngãi
G8: 07 - ĐB: 36
Đắk Nông
G8: 14 - ĐB: 07
Thứ 6
21/06/2024
Gia Lai
G8: 45 - ĐB: 58
Ninh Thuận
G8: 80 - ĐB: 54
Thứ 5
20/06/2024
Bình Định
G8: 72 - ĐB: 30
Quảng Trị
G8: 51 - ĐB: 97
Quảng Bình
G8: 13 - ĐB: 33
Thứ 4
19/06/2024
Đà Nẵng
G8: 39 - ĐB: 90
Khánh Hòa
G8: 97 - ĐB: 40
Thứ 3
18/06/2024
Đắk Lắk
G8: 00 - ĐB: 25
Quảng Nam
G8: 17 - ĐB: 02
Thứ 2
17/06/2024
Phú Yên
G8: 52 - ĐB: 77
Thừa Thiên Huế
G8: 32 - ĐB: 27
Chủ nhật
16/06/2024
Kon Tum
G8: 15 - ĐB: 07
Khánh Hòa
G8: 42 - ĐB: 31
Thừa Thiên Huế
G8: 65 - ĐB: 93
Thứ 7
15/06/2024
Đà Nẵng
G8: 94 - ĐB: 08
Quảng Ngãi
G8: 51 - ĐB: 22
Đắk Nông
G8: 44 - ĐB: 15
Thứ 6
14/06/2024
Gia Lai
G8: 78 - ĐB: 18
Ninh Thuận
G8: 80 - ĐB: 92
Thứ 5
13/06/2024
Bình Định
G8: 32 - ĐB: 31
Quảng Trị
G8: 59 - ĐB: 41
Quảng Bình
G8: 70 - ĐB: 27
Thứ 4
12/06/2024
Đà Nẵng
G8: 59 - ĐB: 10
Khánh Hòa
G8: 78 - ĐB: 89
Thứ 3
11/06/2024
Đắk Lắk
G8: 22 - ĐB: 70
Quảng Nam
G8: 77 - ĐB: 41
Thứ 2
10/06/2024
Phú Yên
G8: 79 - ĐB: 92
Thừa Thiên Huế
G8: 40 - ĐB: 91
Chủ nhật
09/06/2024
Kon Tum
G8: 74 - ĐB: 27
Khánh Hòa
G8: 22 - ĐB: 03
Thừa Thiên Huế
G8: 80 - ĐB: 47
Thứ 7
08/06/2024
Đà Nẵng
G8: 52 - ĐB: 63
Quảng Ngãi
G8: 93 - ĐB: 44
Đắk Nông
G8: 47 - ĐB: 25
Thứ 6
07/06/2024
Gia Lai
G8: 19 - ĐB: 98
Ninh Thuận
G8: 47 - ĐB: 22
Thứ 5
06/06/2024
Bình Định
G8: 66 - ĐB: 35
Quảng Trị
G8: 40 - ĐB: 49
Quảng Bình
G8: 53 - ĐB: 97
Thứ 4
05/06/2024
Đà Nẵng
G8: 27 - ĐB: 19
Khánh Hòa
G8: 98 - ĐB: 39
Thứ 3
04/06/2024
Đắk Lắk
G8: 77 - ĐB: 14
Quảng Nam
G8: 13 - ĐB: 16
Thứ 2
03/06/2024
Phú Yên
G8: 68 - ĐB: 09
Thừa Thiên Huế
G8: 98 - ĐB: 07
Chủ nhật
02/06/2024
Kon Tum
G8: 12 - ĐB: 16
Khánh Hòa
G8: 34 - ĐB: 32
Thừa Thiên Huế
G8: 75 - ĐB: 24
Thứ 7
01/06/2024
Đà Nẵng
G8: 40 - ĐB: 14
Quảng Ngãi
G8: 57 - ĐB: 98
Đắk Nông
G8: 72 - ĐB: 59
Thứ 6
31/05/2024
Gia Lai
G8: 09 - ĐB: 70
Ninh Thuận
G8: 00 - ĐB: 13
Thứ 5
30/05/2024
Bình Định
G8: 43 - ĐB: 68
Quảng Trị
G8: 01 - ĐB: 06
Quảng Bình
G8: 58 - ĐB: 44
Thứ 4
29/05/2024
Đà Nẵng
G8: 70 - ĐB: 14
Khánh Hòa
G8: 21 - ĐB: 09
Thứ 3
28/05/2024
Đắk Lắk
G8: 79 - ĐB: 94
Quảng Nam
G8: 45 - ĐB: 03
Thứ 2
27/05/2024
Phú Yên
G8: 36 - ĐB: 71
Thừa Thiên Huế
G8: 67 - ĐB: 14
Chủ nhật
26/05/2024
Kon Tum
G8: 36 - ĐB: 20
Khánh Hòa
G8: 79 - ĐB: 87
Thừa Thiên Huế
G8: 57 - ĐB: 35
Thứ 7
25/05/2024
Đà Nẵng
G8: 88 - ĐB: 26
Quảng Ngãi
G8: 99 - ĐB: 79
Đắk Nông
G8: 84 - ĐB: 62
Thứ 6
24/05/2024
Gia Lai
G8: 74 - ĐB: 50
Ninh Thuận
G8: 72 - ĐB: 82
Thứ 5
23/05/2024
Bình Định
G8: 52 - ĐB: 75
Quảng Trị
G8: 08 - ĐB: 59
Quảng Bình
G8: 43 - ĐB: 96
Thứ 4
22/05/2024
Đà Nẵng
G8: 83 - ĐB: 20
Khánh Hòa
G8: 01 - ĐB: 57
Thứ 3
21/05/2024
Đắk Lắk
G8: 64 - ĐB: 63
Quảng Nam
G8: 62 - ĐB: 74
Thứ 2
20/05/2024
Phú Yên
G8: 54 - ĐB: 09
Thừa Thiên Huế
G8: 70 - ĐB: 91
Chủ nhật
19/05/2024
Kon Tum
G8: 06 - ĐB: 84
Khánh Hòa
G8: 39 - ĐB: 17
Thừa Thiên Huế
G8: 45 - ĐB: 56
Thứ 7
18/05/2024
Đà Nẵng
G8: 58 - ĐB: 46
Quảng Ngãi
G8: 93 - ĐB: 14
Đắk Nông
G8: 38 - ĐB: 00
Thứ 6
17/05/2024
Gia Lai
G8: 29 - ĐB: 32
Ninh Thuận
G8: 93 - ĐB: 04
Thứ 5
16/05/2024
Bình Định
G8: 56 - ĐB: 33
Quảng Trị
G8: 33 - ĐB: 20
Quảng Bình
G8: 53 - ĐB: 19
Thứ 4
15/05/2024
Đà Nẵng
G8: 20 - ĐB: 52
Khánh Hòa
G8: 00 - ĐB: 25