Thống kê nhanh Trà Vinh cập nhật các con số chính xác, chi tiết