Thống kê nhanh Quảng Ngãi cập nhật các con số chính xác, chi tiết